Der er lang tid til næste ordinære generalforsamling, den skal afholdes i februar, men bestyrelsen er så småt gået i gang med planlægningen af denne og det kommende år.

Vi skal have et budget for 2012; mange udgifter (og indtægter) er givne men har du en god ide til en ny aktivitet eller noget du synes vi mangler i klubben, så vil bestyrelsen meget gerne høre om dette. Send en mail til Claus Sihm og / eller mig, hvor du kort fortæller om din ide og hvad du tror det koster – så tager vi det med i betragtning, når bestyrelsen laver budgettet for 2012. Vi vil meget gerne høre fra dig inden 7 november.

På generalforsamling skal vi også have valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Formand og sekretær vælges i lige år, dvs vi skal vælge ny formand og sekretær. Ligeledes er alle udvalgsformændene på valg; mange er dog villige til genvalg.

Som medlem af bestyrelsen får du virkelig mulighed for at påvirke i hvilken retning klubben skal udvikle sig, hvilke aktiviteter vi skal prioritere og hvad skal vi vælge fra.

Skulle du have lyst til at arbejde for og med klubbens udvikling som bestyrelsesmedlem, så tag en snak med et at klubbens bestyrelsesmedlemmer om hvad det indebærer.

Specielt vil gerne høre fra nogen af klubbens kvindelige medlemmer, da bestyrelsen sammensætning er lidt for mandsdomineret lige nu.

hilsen
Anders