Hermed lidt nørderi over de forskellige vejvalg og stræktider for bane 2 og 4 (H20 – H55), som jo endte med sejre til Janne og Aksel, som begge løber stort set fejlfrit.

Vejvalgsanalyse Klubmesterskab 29-10-2011 i Kongsøre.

I det følgende bruges strækkene fra bane 2 (H20, H35, H45) og bane 4(H55, D45), der havde masser af fælles stræk.

Bane 2: 188 – 192 – 182 – 181 – 184 – (179) – (178) – (180) – 186 – 193 – (195) – 196 – 198 – 200 – 201 – 203

Posterne i parentes er ikke med på bane 4 – det betød at man faktisk kunne følges ad til de 5 første poster, da bane 2 og 4 havde samme start-tider !

Umiddelbart lød det dog ikke som om det var tilfældet ??

Analysen er baseret på stræktider (jeg har en kopi af løbet fra SI) og de kort, der er lagt ud i kortmappen (Janne, Per, Michael, Volker og mig selv).

Bom er stræktider mere end 50 % efter hurtigste mand, dog mindst 1 minut

Start til post 188 (1 , 1):

flere havde problemer, da der i det grønne område syd for posten var mindst 1 anden lysning, som ikke er på kortet.

Hurtigst var Janne (3:30), mens flere brugte over 5 min.

Rigtige vejvalg: løb langs skrænten og drej ind, hvor skrænten knækker (Janne, Per, Michael)

Bom: Mogens (løber for tidligt ind i det grønne – dog ikke så tidligt som GPS-sporet viser !), Søren, Jacob, Henrik

188 – 192 (1-2, 1-2):

klassisk højre-venstre valg – begge sti-valg.

Venstre: Per

Højre: Janne, Michael. Volker, Mogens

minimal tids-forskel, hurtigst: Janne (3:17)

Bom: Jan,

192 – 182 (2-3, 2-3):

næsten alle kantløber indhegningen, op ad stien nordpå og ind ved søerne.

Volker tager den dog bagfra, men taber tid på det

Hurtigst: Søren (4:35) – han løb fra mig på dette stræk

Bom: –

182 – 181 (3-4, 3-4):

I følge kortet: sten beliggende i lysning omgivet af tæthed 2, men reelt åbent mod vest, så når vi kom østfra var der andre lysninger, der mere lignede postplaceringen !

Alle vælger at gå ligepå, men nogen tager gevaldige sving (Michael, Volker)

Hurtigst: Jacob (0:30) – flot !

Bom: Mogens, Michael, Volker, Søren (over 2 minutter)

181 – 184 (4-5, 4-5):

Kantløbe indhegning, følge asfalt-vej, ind gennem det hvide (Volker løber dog højre om indhegning !)

Per løber som den eneste mere sydligt/østligt (og taber tid)

Hurtigst: Søren (2:50)

Bom: Finn (lille)

184 – 179 (5-6, -), kun bane 2:

længste stræk, men vildtlomme betyder, at der ikke er noget højre-udenoms-vejvalg !

Alle går NV til store vej – Janne lidt sydligere, ellers har alle samme vejvalg – et stræk for hurtigløberne !

Hurtigst: Søren (6:02)

Bom: –

184 – 186 (-, 5-6), kun bane 4:

Jeg vælger sydligt udenoms-vejvalg og at tage posten bagfra, men snydes af mose lige ved posten, der ikke er på kortet

Hurtigst: Aksel (2:30)

Bom: Mogens

179 – 178 (6-7, -), kun bane 2:

ukompliceret lige-på vejvalg ad stier det meste af vejen.

Hurtigst: Jacob (0:51)

Bom: –

178 – 180 (7-8,-), kun bane 2:

Godt stræk, hvor den kan vælges lige-på, højre-udenom eller venstre-udenom (dog klart det dårligste).

Lige-på: Janne, Michael, Per. Højre: Volker (ser ud til at være ca. 1 minut langsommere)

Hurtigst: Anders (3:45)

Bom: –

180 – 186 (8-9, -), kun bane 2:

stort set intet vejvalg. I modsætning til bane 4, kommer de nordfra og bliver ikke generet af mosen (ikke på kortet), der ligger lige syd for posten

Hurtigst: Jan (1:58)

Bom: –

186 – 193 (9-10, 6-7):

Alle vælger Ø om store sø, Per vælger at løbe ned ad hugning lidt længere mod øst (ser ikke ud til at koste tid)

Hurtigst: Jacob (3:03)

Bom: –

193 – 195 (10-11, -), kun bane 2:

Flest vælger lige på (nogle svajer lidt), Per vælger højre-om ad stierne (taber godt 1 minut !)

Hurtigst: Janne (2:14)

Bom: Per, Jan

195 – 196 (11-12, -), kun bane 2:

Oplagt lige-på, med sikkert opfang (mosen), men dem der ikke straks ser/rammer posten, har problemer (Volker)

Hurtigst: Janne (1:19)

Bom: Volker

193 – 196 (- , 7-8), kun bane 2:

Oplagt at tage sti-valg mod øst (jeg rammer dog skævt og har samme problem som Volker med at finde posten)

Hurtigst: Aksel (3:18)

Bom: Mogens

196 – 198 (12-13, 8-9):

Post ved sten indenfor kant af tæthed 1 (bøgepur) – lidt bingo. Hvis man kommer ad den rigtige hugning løber man lige ind i den.

Nogle rammer den ikke i 1. forsøg og har store problemer med at læse sig ind på posten (Volker, Michael).

Hurtigst: Janne (2:14)

Bom: Søren, Anders, Volker, Michael

198 – 200 (13-14, 9-10):

Ingen finder stien lige Ø for mosen, men ellers ikke svær da roden/væltede træ er synligt fra vejen.

Hurtigst: Per (1:49)

Bom: Søren

200 – 201 (14-15, 10-11):

De fleste finder en af de SØ-gående stier til større sti og derfra langs grøften ind til mosen. Per går dog lige-på (samme tid).

Hurtigst: Jacob (1:53)

Bom: Anders

201 – 203 (15-16, 11-12):

Endelig igen et lige-på (Janne, Michael, Volker), højre-udenom (Per, Mogens) eller venstre-udenom (og tage posten bagfra).

Højre-udenom ser ud til at være hurtigst.

Hurtigst: Jacob og Aksel (2:50)

203 – mål:

Alle vælger at søge ud til asfalt-vejen mere eller mindre direkte – hurtigløber-stræk !

Hurtigst: Volker (2:29)

Bom: –

Bane 2:

Per fører t.o.m. post 10 (193), men smider over 1 minut ved sit udenoms-vejvalg til 11 – Janne holder forspringet hjem.

Jacob vinder 5 stræk (som Janne), men smider 2 minutter på post 1 og smider ca 1 minut på både 2 og 8.

Søren vinder 3 stræk, men har større bom på 1, 4 og 14.

Bane 4:

Aksel fører suverænt fa start til mål og vinder 8 af 13 stræk.

Mogens vinder 2 stræk, John og Runa 1 hver, mens et stræk deles mellem Aksel og Mogens.

Volker har lagt stræktider op på winsplits: http://www.obasen.nu/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=19160

Mogens