Lørdagsløbene er fortsat godt besøgt – igen i 2011 slår vi rekorderne.

Der mangler indrapporteringer for enkelte løb, men vi har helt sikkert passeret de 800 starter i år og havde et rekordstort fremmøde 24. september med 63 deltagere, hvoraf flere godt nok deltog i intro-kursus, men dem har jeg tilladt at tælle med.

Fordelingen er nogenlunde stabil: 1/3 er egne medlemmer, 2/3 er ikke-medlemmer. Sidstnævnte fordeler sig på flere grupper:

– faste gæster, der løber 5 – 10 gange om året eller mere

– løbere fra andre klubber

– løbere der prøver deres første o-løb

Den sidste gruppe er langt den største og desværre ser vi kun de fleste en enkelt gang. Der er dog hele tiden enkelte, der bliver hængende og melder sig ind.

SMUK kvindeløb har helt sikkert bidraget til at vi ser flere deltagere om lørdagen.

Der er ingen tvivl om at lørdagsløbene er kendt blandt Roskildes motionister og mange bruger det som et alternativ til almindelig løbetræning.

Fra og med i dag er der også et Findveji-tilbud i Boserup, hvor man (gratis) kan downloade et kort eller flere kort og selv løbe et o-løb. Det vil helt sikkert betyde, at nogle vil vælge det fremfor et lørdagsløb. Men jeg er sikker på at breddeudvalget har overvejet, hvordan vi også får findveji-brugerne ledt videre til klubben.

Tak til de mange, der har taget vagter – også når der var behov for “vikarer”.

Der kommer snart en ny vagtplan for 1. halvår 2012 – vi starter igen 7. januar.