Der findes en forening, der hedder DOF’s venner, som har til formål at støtte unge orienteringsløbere så de kan dygtiggøre sig og udvikle deres talent.

I 2011 fik 2 OK Roskilde løbere støtte fra denne forening; Andreas fik personlig støtte og Amalie blev udtaget til en træningslejr betalt af DOF’s venner.

Disse støttebidrag kan selvfølgelig kun udloddes, hvis foreningen har medlemmer, der støtter op om dens virke. Det koster kr 100 om året at være medlem (27 øre per dag), et beskedent beløb og en husstand kan være medlem – man kan (selvfølgelig) også støtte med større beløb. Du kan læse mere om foreningens på dens hjemmeside.

hilsen
Anders