Så er der åbnet for SMUK 2012 tilmeldingen!

Tilmeldingen er kombineret med on-line betaling med Dankort ligesom når du handler på nettet. Dette sikrer, at vi modtager betaling for de tilmeldte løbere og at det administrative arbejde i forbindelse med bogføring og opfølgning er reduceret væsentligt. Ligeledes er det enklere for deltageren, idet tilmelding og betaling sker samtidigt og ikke i 2 arbejdsgange.

Kent Pihl har stået bag udviklingen af dette system, et kæmpe arbejde som han skal have meget stor ros og tak for.

Systemet blev lovet færdig og klar til brug 1 maj og dette blev overholdt, ikke nogen forsinkede edb projekter her.

Spred det gode budskab om at tilmeldingen er åben og send Kent en venlig tanke.

Hjemmesiden finder du her

/Anders